NAZAD

U saradnji sa prof. dr Markom Maslaćem


11.4.2021.

U saradnji sa prof. dr Markom Maslaćem šefom katedre za Drumski saobraćaj na Akademiji strukovnih studiji Šumadija, Odsek Kragujevac donosimo pregled najznačajnijih zakonskih akata iz oblasti transporta. Cilj je da se na jednom mestu nađe celokupna zakonska regulativa koja reguliše transport u Republici Srbiji.

Na osnovu člana 11. stav 5. Zakona o radnim vremenima posade vozila u drumskom

prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS”, broj 96/15),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POTVRDI O AKTIVNOSTIMA VOZAČA

(,,Službeni glasnik RS”, broj 106/16)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj i način popunjavanja potvrde o

aktivnostima vozača (u daljem tekstu: Potvrda).

Član 2.

Potvrda je bele boje sa crnim natpisima.

Potvrda je dimenzija 210 mm x 297 mm (format A4).

Potvrda može da se štampa na memorandumu preduzeća i ne mora se overavati pečatom

preduzeća.

Potvrda se popunjava štampanim kucanim slovima, odnosno putem računara

latiničnim pismom i tekst se ne sme menjati.

Sva polja na Potvrdi moraju biti popunjena pre početka putovanja.

Potvrdu potpisuju predstavnik prevoznika i vozač za koga se potvrda izdaje.

Izgled i sadržaj Potvrde dat je u Prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini

njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

Broj 110-00-00224/2016-03

U Beogradu, 20. decembra 2016. godine

Ministar,

prof. dr Zorana Mihajlović, s.r.